Archiwa tagu: 17 Karmapa Trinley Thaye Dorje

Przykazanie miłości

W chrześcijaństwie jeden z najważniejszych przekazów stanowi połączenie miłości bliźniego z miłością do Boga. Sięgając po cytat z Wikipedii:

Ustanowienie największego przykazania występuje w relacji ewangelii synoptycznych. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus został zapytany przez faryzeuszy, które przykazanie w Prawie jest największe:

Odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy[2].

Odwieczne – kochaj bliźniego swego, jak siebie samego – które Chrystus przeniósł na grunt nie tylko europejski, sięga zamierzchłych czasów. Na dużo dalszym wschodzie nurt takich nauk obowiązywał już wieleset lat wcześniej, niż wielu osobom się wydaje. Dobra rada i wskazówka po dziś dzień w ramach inspiracji jest przekazywana przez buddyjskich mistrzów:

Powinniśmy się wzajemnie miłować, razem się zjednoczyć i razem pracować, tak aby przynosić korzyści wszystkim istotom. Bez miłości, jako podstawy, wszystko pozbawione jest znaczenia: długie życie, majątek, nasza praca i marzenia, wszystko, co mamy – nawet rodzina – bez miłości jest pusta i nieważna. Musimy pozwolić naszej praktyce i tej cennej miłości naprawdę przeniknąć nasze życie. One muszą przejąć i stopić się z każdym aspektem naszej osobowości. Musimy stać się naszą praktyką. W ten sposób staniemy się także miłością. Miłość musi nas zjednoczyć, wznieść, musi być jak sznur, który łączy nas ze sobą i musi być chusteczką, która ociera łzy. Głęboko w naszych sercach wszyscy o tym wiemy. Miłość jest wszystkim.

17 Karmapa Trinley Thaye Dorje
Karma Guen 2017

Motto dnia

Karmapa powiedział nam dzisiaj, że musimy zmienić „modlić się” na „grać”. Musimy porzucić nasze zachodnie koncepcje, że wszystko, co uznaje się za „pracę”, musi być żmudne i bolesne. Nasze ambicje mówią nam, że „wysiłek” jest potrzebny, jeśli chcemy coś osiągnąć, ale w Oświeceniu jest inaczej. W rzeczywistości oświecenie jest tak naturalne, że nie ma celu ani końca. To nie jest coś, co należy osiągnąć samolubnie, bo jeśli wszystko, co próbujemy zrobić, to osiągnąć cel, to całkowicie brakuje nam punktu.

Ścieżka jest celem. Musimy cieszyć się tym, co robimy, w najdrobniejszych szczegółach. Musimy się cieszyć z samej działalności. Zbytnio się zawieszamy w szczegółach i zapominamy o istocie. Przywiązujemy te ciężkie koncepcje do naszej praktyki – do czegoś, co powinniśmy absolutnie uwielbiać – i zamiast tego staje się to pracą z powodu rzekomego „osiągalnego rezultatu” na końcu. Coś radosnego stało się pracą. Musimy zamiast tego cieszyć się wrodzoną dobrocią tego, co robimy – i powodem, dla którego to robimy – nie dla daru, który, jak sądzimy, otrzymamy po zrobieniu tego. Ścieżka jest celem. Musimy zmienić modlitwę, grać”.

Zapożyczone z facebooka.

 

Motto dnia

Przeszłości naprawdę już nie ma, przyszłość jeszcze się nie wydarzyła, a teraźniejszość również cały czas odchodzi. Więc niczego nie trzeba zrobić, oprócz bycia świadomym obecnej chwili i wykonywania tego co trzeba, aby robić coś dobrego, na cokolwiek nas stać; nie będąc przygniecionym presją tego co może a co nie może się wydarzyć.

~ J.Ś Karmapa Trinley Thaye Dorje

Motto dnia

Nie możemy zmienić biegu karmy innych ludzi, ale możemy być przykładem i inspiracją. A będąc pozytywnym wzorem do naśladowania i dobrym przykładem możemy przynieść ogromną nadzieję. I prawdopodobnie najlepszym darem jest dar nadziei. Dając nadzieję dajemy to, co naprawdę leczy choroby i usuwa trudności.

17 Karmapa Trinley Thaye Dorje

Motto dnia

Bądź selektywny w swoich bitwach. Czasami żyć w zgodzie z kimś jest lepiej, niż mieć rację.

Pomyśl o osobach, które w swoim życiu wykazały się wielką hojnością w taki sposób, w jaki rozumie dobrze ugruntowana osoba – osoba, która twardo stąpa po ziemi, ma łatwość w relacjach i w zrozumieniu innych.

Pomyśl o ich uprzejmości i o tym co musiały przejść, by ofiarować ci tę grzeczność, i doceń to. Z upływem czasu my także mamy zdolność do generowania życzeń i aspiracji, które będą wspaniałym zasiewem dla przyszłości – przy czym „przyszłość” nie oznacza wielu lat, ale następny moment. W rzeczywistości następną chwilę.

XVII Karmapa Taje Dordże