Archiwum kategorii: Terry Pratchett

Lu-tze*

Kiedy spotykamy na swojej drodze osoby pełniące ważne funkcje, np. społeczne, zaczynamy spodziewać się po nich pewnych dookreślonych zachowań. Zazwyczaj w naszym mniemaniu winni utożsamiać symbole przypisanych im ról. Tylko wtedy liderzy pozostają prawdziwie uznawani za wiarygodnych, jeśli atrybuty, którymi się posługują, w naszym pojęciu pozostają zgodne z pełnionymi przez te osoby funkcjami lub odgrywanymi przez nich w życiu społecznym rolami. Nie zawsze jednak w realnym życiu bywa to możliwe. Czytaj dalej Lu-tze*

Pratchettowskie refleksje

Podział ról w każdym z układów to ważna rzecz. Matka to synonim opiekuńczości. Ojciec to siła i wsparcie. Dziecko to niewinna istota wymagająca ochrony i opieki. Nauczyciel zaś to ten, który uczy. I choć w realnym życiu to jedynie archetypy – czyste symbole naginane i przekształcane przez wszystkich do własnych, im wiadomych celów – nadal owe symbole pozostają ważnymi elementami ludzkiego funkcjonowania.

Kiedy spotykamy na swojej drodze osoby pełniące ważne funkcje np. społeczne, zaczynamy spodziewać się po nich pewnych dookreślonych zachowań. Bez wyższości lub dla odmiany uniżoności winni utożsamiać symbole przypisanych im ról. Tylko wtedy szanowani liderzy pozostają prawdziwie uznawani za wiarygodnych.     Czytaj dalej Pratchettowskie refleksje